Aansprakelijkheidsverzekeringen

BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ONDERNEMING

1. Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid onderneming moet de vergoedingen ten laste nemen die U onderneming mogelijk moet betalen bij een schadegeval waarvoor uw onderneming aansprakelijk is.

Op deze manier zorgt deze polis ervoor dat het voortbestaan en de toekomst van uw onderneming niet in het gedrang komt.

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid kan bestaan uit drie luiken:

LUIK 1: BA uitbetaling of bedrijfsaansprakelijkheid:

Deze verzekering is ook gekend onder de naam ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’.

Deze polis dekt u in principe voor uw extracontractuele aansprakelijkheden m.a.w. uw moet de schade vergoeden die u door een fout veroorzaakt hebt, die veroorzaakt wordt door mensen of dieren onder uw toezicht of die ontstaan door uw nalatigheid tijdens de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit.

Onder Burgerlijke aansprakelijkheid wordt er tevens nog een onderscheid gemaakt tussen:

  1. Burgerlijke aansprakelijkheid;
  2. Extracontractuele aansprakelijkheid.

LUIK 2: burgerlijke aansprakelijkheid na levering of product aansprakelijkheid.

Na de levering van een product of nadat U een werk heeft uitgevoerd, blijft uw aansprakelijkheid doorlopen, ook na uw bedrijfsactiviteit.

De schade die veroorzaakt wordt door uw product of door het werk dat u niet zo goed hebt uitgevoerd, kan vergoed worden als u ook de dekking ‘na levering’ in uw polis hebt laten opnemen.

LUIK 3: B.A. toevertrouwde goederen.

Deze polis kan u ook een dekking verlenen voor goederen die u werden toevertrouwd voor nazicht, onderhoud of herstelling. Ook al gaat het hier om een contractuele aansprakelijkheid, toch kan deze perfect in uw polis worden gedekt.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Bij deze verzekering gaat het om de contractuele aansprakelijkheid. Het gaat over de slechte uitvoering van contractuele verbintenissen of de niet uitvoering ervan.

Waarom deze verzekering afsluiten?

Onze maatschappij wordt steeds mondiger. Mensen en slachtoffers hebben rechten en staan er op dat hun schade vergoed wordt. Ze laten zich niet zo maar meer bedotten en zijn assertief.

Dit kan de solvabiliteit van of het voortbestaan van uw bedrijf in gedrang brengen. Zo staat u ook dikwijls voor een zeer lange, ingewikkelde strijd en dure juridische procedures. Uiteindelijk dient U te vergoeden, tenzij u kunt terugvallen op uw beroepsaansprakelijkhiedsverzekeraar bij een verzekerd schadegeval.

Naar het overzicht

Aansprakelijkheidsverzekeringen