Bedrijfsverzekering

Wanneer een bedrijf getroffen wordt door een grote materiële schade, zal het bedrijf nog andere grote financiële problemen ondervinden. In veel gevallen kunnen geen inkomsten meer verworven worden door het stilvallen van productie en valt ook de distributie of verkoop van producten of goederen stil. Toch moeten er vaste kosten betaald worden (bv. Leningen, abonnementen, personeel, etc.).

Anderzijds kunnen de sociale verplichtingen en het aantasten of het verloren gaan van de bereikte marktpositie ertoe bijdragen dat het bedrijf op zéér korte tijd de boeken zal moeten neerleggen.

De bedrijfsschadeverzekering zal U hiertegen beschermen en kan aanzien worden als de levensverzekering voor uw bedrijf.

Naar het overzicht

Bedrijfsverzekering