Brandverzekering

Groot of klein, eigenaar of huurder, iedere vennootschap neemt een risico zonder het onerschrijven van een brandverzekering. Denken we maar aan het verloren gaan van het opgebouwde patrimonium, het aangekochte materieel en de aanwezige goederen, maar ook de verantwoordelijkheid t.o.v. buren, derden en personeel.

En wie zal de schadelast dragen voor de opruiming van uw door brand geteisterd gebouw, de kosten voor de heropbouw, de kosten voor de aankoop van nieuw materieel en goederen, de schade toegebracht aan derden?

JUIST! Uzelf, indien U geen brandverzekering hebt onderschreven.

Waarborgen binnen de brandverzekering:

 1. SPECIALE RISICO’S (BEDRIJVEN MET GROTERE KAPITALEN)
 2. EENVOUDIGE RISICO’S
 3. BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
 4. WATERSCHADE
 5. STORM, HAGEL, SNEEUW-IJSDRUK
 6. GLASBREUK
 7. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW
 8. NATUURRAMPEN
 9. DIEFSTAL
 10. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN
 11. BEDRIJFSSCHADE MET DAGVERGOEDING

Naar het overzicht

Brandverzekering