Goeps- & individuele levensverzekering

Groepsverzekering en individuele pensioentoezegging:

voldoende van overtuigd dat het wettelijk pensioen onvoldoende zal zijn om na pensionering eenzelfde levensstandaard aan te houden.

De meeste zelfstandigen kunnen immers slecht rekenen op een pensioen van nog geen 750 euro/maand. Ook in geval van vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, zijn de uitkeringen die door de wettelijke verzekeringen worden voorzien absoluut onvoldoende.

Nochtans zijn er tal van verzekeringsoplossingen die op een heel fiscaalvriendelijke manier een oplossing aanreiken. U kunt deze producten privé of via de vennootschap onderschrijven.

 

Hieronder vindt U kort een overzicht van het driepijlersysteem in België:

- Eerste pijler – WETTELIJKE PENSIOEN

- Tweede pijler – AANVULLENDE PENSIOEN VIA BEROEPSACTIVITEIT

Hier is de aard van de mogelijke oplossing gerelateerd aan de beroepsactiviteit en mede afhankelijk van het sociale      statuut van de betrokkene.

 

Voor zelfstandigen/zelfstandige bedrijfsleiders:

1. Het vrij aanvullende pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

2. De individuele pensioentoezegging (IPT)

3. De verzekering gewaarborgdinkomen

 

Voor werknemers:

1. De groepsverzekering

2. De individuele pensioentoezegging

3. De verzekering gewaarborgd inkomen ( meestal via de groepsverzekering)

 

- De derde pijler

Elk individu kan op individuele basis een (fiscaal) spaarcontract afsluiten.

Hier heeft men twee mogelijkheden:

1. Het pensioensparen;

2. Langetermijnsparen.

Naar het overzicht

Goeps- & individuele levensverzekering