Overige verzekeringen

De reisverzekering:

Dankzij de reisverzekering kunt u onbezorgd op reis vertrekken en bent U verzekerd voor het geval u iets overkomt in het buitenland. Zo bent U zeker dat u terug thuisgeraakt als er iets gebeurt.

Er bestaan verschillende soorten reisverzekeringen:

  1. Reisbijstand of hulpverlening;
  2. Reisannulatieverzekering en reisonderbrekingsverzekering;
  3. Begageverzekering;
  4. Reisongevallenverzekering.

 

De ongevallenverzekering:

Een ongeval in uw privéleven kan een grote impact hebben op uw financiële situatie. Als er geen aansprakelijke partij is om te vergoeden, moet u zelf voor alle gevolgen opdraaien. En als het slachtoffer de kostwinner is, kan zo’n ongeval financieel zwaar doorwegen. Een ongevallen verzekering kan dit gedeeltelijk opvangen.

 

De verzekering huispersoneel:

Een werkgever moet zijn personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat is de wettelijke verplichting.

Als iemand bij u thuis helpt in het gezinshuishouden en er een bezoldiging tegenover staat, bent u ook een werkgever. Als werkgever staat u in voor het beroepsrisico van uw werknemer en bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor ongevallen dat uw personeel kan overkomen tijdens het werk en op weg van en naar het werk.

Naar het overzicht

Overige verzekeringen