Rechtsbijstand

Het is ook belangrijk dat u uzelf ervan verzekert dat u bij een schadegeval volledig en correct vergoed wordt. Daarom is het essentieel om goed verzekerd te zijn. Meestal handelen verzekeringsmaatschappijen een schadegeval inderdaad feilloos af. Maar soms kunnen er problemen optreden. Een ‘rechtsbijstandsverzekering’ dient om in die gevallen waar er betwisting is, uw belangen te verdedigen. Dit kan tegenover een tegenpartij zijn, maar ook tegenover uw eigen verzekeraar.

 

Wij bieden U verschillende formules aan:

Met de polis "Op maat" stelt u een eigen pakket samen:

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Op basis van een risico analyse gaan wij dit samen met jou bepalen en werken we een polis op maat uit.


Specifieke polissen voor bepaalde beroepen:

Voor bepaalde specifieke beroepen werden formules gemaakt, die perfect beantwoorden aan de noden van die activiteiten. Met vergaande dekkingen... Zo zijn er polissen voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders...

Kortom een polis rechtsbijstand is een must voor iedere ondernemer.

Naar het overzicht

Rechtsbijstand