Speciale verzekeringen

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s ABR

Als u aan een nieuwbouw begint, of een belangrijke ingrijpende verbouwing doet, is een ‘verzekering alle bouwplaatsrisico’s’ meestal aangewezen. Tijdens de opgegeven bouwperiode kunnen de voorlopige bouwwerken, het bestaande goed en eventueel ook de uitrusting en machines verzekerd worden.

De twee belangrijke luiken in een ABR polis:

  • DE DEKKING AAN HET WERK ZELF
  • DE DEKKING VOOR SCHADE AAN DERDEN DOOR DE WERKEN

 

Kredietverzekering

Als uw bedrijf factureert aan klanten, dan verwacht U dat de klant betaalt. Maar in de praktijk loopt het soms anders… De klant betaalt niet, wat nu?

Als leverancier moet uw onderneming dus dikwijls de rol van financier spelen en staat u in voor de voorfinanciering en het innen van de door u gefactureerde bedragen. U loopt daarbij het risico op veel te late betalingen van uw facturen en zelfs op niet betaling. Het beheer van dit risico vormt een onderdeel van uw financieel risicomanagement.

Het doel van een krediet verzekering is de verzekerde dekking te verlenen tegen het risico van niet-betaling van schuldvorderingen, of het nu gaat om dekking tegen wanbetaling dan wel tegen insolventie in rechte of in feite van de schuldenaar.

 

Reisverzekerinng

Als uzelf of uw werknemer voor uw onderneming buitenlandse verplaatsingen maakt, is het nuttig de nodige reisverzekeringen af te sluiten.

Hieronder vindt U een overzicht van alle mogelijke reisverzekeringen:

- Reisbijstand of hulpverlening;

- Reisannulatieverzekering en reisonderbrekingsverzekering;

- Bagageverzekering;

- Reisongevallenverzekering.

 

De montage- en demontageverzekering.

Bij verhuis van uw onderneming naar een ander gebouw kan het zeer nuttig zijn om deze ‘montage – en demontageverzekering’ af te sluiten. Het demonteren van machines en het materiaal op uw oude adres, het transport met laden en lossen, het opnieuw monteren van de machines en zelfs het proefdraaien kunnen worden verzekerd.

Uw machines kunnen beschadigd worden tijdens het laden en lossen, of het niet helemaal juist opnieuw gemonteerd worden en daardoor moeten nieuw dure vervangstukken worden besteld. Ook de kosten van versneld vervoer, overuren en eventueel het beroep doen op buitenlandse technici, nodig om uw machines terug productieklaar te maken, kunnen bijkomend verzekerd worden. Dit meestal mits u een bijkomende premie betaalt.

 

Naar het overzicht

Speciale verzekeringen