Uw toekomst

1. Levensverzekering met een dekking overlijden

Als de onzekerheid over het verdere leven van uw nabestaanden bestaat na uw overlijden een bezorgdheid is, kunt u een tijdelijke overlijdensdekking afsluiten of een levenslange.

Als U overlijdt voordat uw lening is afbetaald, zorgt deze verzekering er dus voor dat het resterende saldo deels of volledig aan de bank wordt terugbetaald. Tenzij U over ruime financiële middelen beschikt, is de mogelijkheid dat na het overlijden van één van de partners het gezin de woning niet kan blijven betalen. Wie zal immers de woning verder afbetalen? Het maandelijkse hypotheekbedrag moet nu van slechts één inkomen betaald worden. Bijkomend moeten er ook nog successierechten betaald worden, hierdoor verminderen de financiële middelen voor een gezin enorm.

Om er zeker van te zijn dat het gezin in de vertrouwde woning kan blijven wonen na een ongeval of een overlijden, is het aangewezen een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

 

2. Spaarverzekering en pensioenverzekering.

De onzekerheid over hoe lang men gezond zal kunnen leven, ook na het wegvallen van het beroepsinkomen, is een bezorgdheid voor iedereen. De vraag stijgt of ons wettelijk pensioen wel zal kunnen volstaan om onze levenstandaard te kunnen aanhouden na onze pensioenleeftijd. Een andere vraag is of de staat de pensioenen wel zal blijven kunnen betalen binnen het bestaande participatiesysteem.

Spaar- en pensioenverzekeringen zijn levensverzekeringen met een dekking bij leven. Dit wil zeggen dat op een bepaald vast moment (bv. pensioen) er een bedrag zal worden uitgekeerd. Deze verzekering wordt vaak gebruikt voor het pensioen vandaar de benaming pensioensparen.

Er zijn natuurlijk ook nog andere vormen: kindersparen & voorhuwelijkssparen.

Naar het overzicht

Uw toekomst