Uw woning

De jaarlijkse premie die u betaalt aan een verzekeringsmaatschappij is niets in vergelijking met het verlies dat u kunt lijden na een brand, een ernstige waterschade of een zware storm.

Uw brandpolis dekt veel meer dan alleen brand. Ook schadegevallen als gevolg van storm, en hagel zijn gedekt, net als waterschade, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw.

 

Waarborgen in de brandverzekering:

  • Brand en aanverwante gevaren;
  • Waterschade;
  • Storm en hagel;
  • Glasbreuk;
  • Burgerrechterlijke aansprakelijkheid gebouw;
  • Natuurrampen;
  • Diefstal.

 

Wat als huurder van een gebouw of een gedeelte van een gebouw?

Bij een schadegeval dat ontstaat in een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat u huurt, is er altijd een vermoeden van een fout van de huurder. Hierdoor kan de schade van de eigenaar en mogelijke andere huurders/gebruikers in het gebouw in de meeste gevallen op u verhalen.

Normaliter wordt een brandverzekering binnen de huurovereenkomst voorzien als verplichting, doch kan er in de huurovereenkomst een clausule worden opgenomen "afstand van verhaal". De clausule "afstand van verhaal", zorgt ervoor dat de brandverzekering van de huisbaas, geen verhaal kan uitoefenen op U bij een schadegeval.

Naar het overzicht

Uw woning