Verzekering arbeidsongevallen

Het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen vormt voor elke werkgever een verplichting.

Inhoudelijk is er geen verschil tussen de polissen arbeidsongevallen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen. De polis clausules zijn immers wettelijk vastgelegd. Het is dus de premie die u betaalt, die uw keuze voor de ene of de andere verzekeringsmaatschappij zal bepalen.

Naar het overzicht

Verzekering arbeidsongevallen